Privacywet Verklaring (AVG)

PRIVACYBELEID

Via dit privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij verhuisbedrijf de Aandacht, Oude Middenweg 221 in Den Haag, zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij als verhuisbedrijf de Aandacht respecteren uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Verhuisbedrijf de Aandacht verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen bij de aanvraag van informatie of verhuisoffertes of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres (bij een offerteaanvraag: tevens het oude en nieuwe adres) en overige contactgegevens, uw feedback over uitgevoerde verhuizingen en overige informatie die u aan ons verstrekt.

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Verhuisbedrijf de Aandacht gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

de registratie en administratieve afhandeling van feedback over verhuizingen;

verstrekking aan u van de juiste door u gevraagde informatie, waaronder verhuisoffertes die bij ons zijn aangevraagd via www.verhuisbedrijfdeaandacht.nl of info@aandachtverhuizingen.nl

om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;

om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en

om te voldoen aan de op verhuisbedrijf de Aandacht rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Verhuisbedrijf de Aandacht zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan verhuisbedrijf de Aandacht of daartoe wettelijk verplicht is.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

 

Marketing

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.

Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk het Facebook Privacy Statement.

Google Analytics

Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor de Organisatie voor Erkende Verhuizers met betrekking tot internetgebruik.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk het Google Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk het Google Privacy Statement.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Verhuisbedrijf de Aandacht bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Verhuisbedrijf de Aandacht mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot verhuisbedrijf de Aandacht richten door een e-mail te sturen naar info@aandachtverhuizingen.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Verhuisbedrijf de Aandacht zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal verhuisbedrijf de Aandacht de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijzigingen

Verhuisbedrijf de Aandacht kan dit privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 03 juli 2018.